Vietnamese Developers’ Blog

Bản quyền

Blog Vietnamese Developers dùng phiên bản này của Creative Commons Lisence. Bản quyền này có ba điểm chính:

  • Nếu bạn đăng lại các bài viết hoặc một phần các bài viết thì xin ghi rõ nguồn (và liên kết) đến Blog Vietnamese Developers.
  • Các bài đăng lại không được vì lợi nhuận. Nếu muốn đăng vì lợi nhuận thì xin hỏi tác giả trước khi tái đăng.
  • Các bạn có thể sửa đổi bổ sung thêm vào các bài viết (ví dụ dùng tư liệu để viết bài khác) với điều kiện bài viết mới của bạn cũng theo cùng ba nguyên tắc này của Creative Commons Lisence.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: